अदभूत ज्ञान

-थॉमस डिसौझा

मनशान रचयली गाडी
तिची ताच्या हातान नाडी
आत्मो पळून वसत म्हण
घेवून बसना बडी!

जिव दिवप आनी घेवप
तांचो घडवून हाडटाय मेळ
खंयसर आसता आत्मो?
हो तुमच्या हातांतलो खेळ

धा जणानी रचयलां ते
चुक म्हणप म्हळ्यार पाप
नाकी नव येता बाबा
तांकां दितां म्हळ्यार जाप

अदभुत विश्वा गुपीत
कळना कोण म्हान कलाकार
कशी रचता रचणा?
आनी आमकां दिता आकार

बिग बेंग थिअरी
विज्ञान सांगता वेगळेंच
चितूंक गेल्यार जिवीत
अदभूत आसा सगळें

thonikadsouza@gmail.com

 

AKSHRA
error: Content is protected !!