आंखौ नागिरनानै…

रुजाब मुसाहारि

जायखिजाया मोन्दांथिनि बोथोराव

नोंनि गोरबोआव स्रोदै नागिरहैयै आं आंखौ

आंनि गोरबोआव नोंबो स्रोदै नायगिरखुमाफैनो हागोन नों दंना गैया

 

बेबादिनो मानसिनि गोबां गोरबोनि खंखर खंखर

आंखौ मोनोना मोना नागिरबायो आं इनभिजिबल महराव

नोंसोरबो नागिरफैनो हागोन जायखिजाया बोथोरावनो

आंनि खरानजों रानखावलांनाय गोरबोआवबो

गाव गावखौनो सिरि सिरियै नायखोमा नायखोमा मोनोना मोना

 

आं आंखौ गोरबो गोरबो गोबांनि गोरबो नायगिरना

खायसेनियाव लोगो मोनहैबाय आंनि मेगन थायसे

खायसेनियाव लोगो मोनहैबाय आंनि आखाइ फारसे

खायसेनियाव लोगो मोनहैबाय आंनि आथिं थोंसो

खायसेनियाव लोगो मोनहैबाय दा जेरै दं बेबादिनो

खायसेनियाव लोगो मोनहैबाय बबा जाना खुगा सिबाय थानाय

खायसेनियाव लोगो मोनहैबाय बिबायारि जाना बिबायबाय थानाय

खायसेनियाव लोगो मोनहैबाय खाना जाना माखौबा दांग्रोमबाय थानाय

खायसेनियाव लोगो मोनहैबाय आंनि सिमांखौ खाना साजा होनाय

खायसेनियाव लोगो मोनहैबाय आंनि सायाखौ फासि होनाय

खायसेनियाव लोगो मोनहैबाय जाबखोनाय जाहोनजों होसिनजाना थैना थानाय

खायसेनियाव आंनि थाखाय आं जेबोखौनो नुहैयाखिसै

 

बिसोरखौ आं मोजां मोनबाय…

बिसोरखौ आं गिबाय…

बिसोरखौ आं बागदावखांबाय…

 

आं मोनदांबाय

गासैनिबो थाखाय आं नङा

AKSHRA
error: Content is protected !!