काव्य धन एक गिरेस्तकाय

– अविनाश कुंकळकर

काव्य धन एक गिरेस्तकाय ती संगल्याकच मेळनात
जांक्का मेळला तें खूब गिरेस्त जाला
पूण खूब शा जाणाक ताची किमत कळना

म्हज्या जिवीताची पुंजी ही
म्हज्या वांट्याक आयिल्लें धन
हीज म्हजी भांगरान भरिल्ली तिजोरी
हेच म्हजें समादानी काळीज
हेच म्हजें तुप्त मन

आवयबापायचें धन
तांच्या भुरग्यांच्या हांतातल्यान सोंपता
पूण हांव म्हजें हे काव्य धन
म्हज्या आवय बापायक ओंपता

गिरेस्त तो न्हय
जाचे कडेन आसता गाडयो,बंगले आनी खूब धन
गिरेस्त तो जाचे कडेन आसता
काव्य धन ! काव्य धन ! काव्य धन !

avinashkunkolkar1967@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!