गोजडी

– मनोज नरेंद्र कामत

पावस
शिरंधारानीं रकतालो
थंड किरांव
राती
म्हज्यो म्होव्यो यादी
आज्येल्या गोजडेच्यो

दाट कपयाळीं शिविल्लीं
रंग रंगयाळीं
धागे गच्च विणील्ले
वाटकुळे वाटकुळे
हाताचे विणेन
उब मेळटाली मोगाची
लक्तुबायेची
आज्येल्या तोकणायेची

पावस पडत रावतालो
जमनीक शेळोव
वणटीक ओल
कुडकुडो
दांतखिळी बस मेरेन
पूण न्हिदेची पलतड
केन्ना पावताली
कळच नासलें
फातोड काळशेताली
शाळा बुट्टाली
गोजडेची उब
उसरां मेरेन मेळटाली

पावस रकत रावलो
आजी नकेत्र जावन
मळबांत बसली
पांय लांब जाले
गोजडेच्या भायर पावले
कपयो सुटल्यो कांय
पांय बोथ्यानीं रिगताले
पूण गोजडी जतनाय घेताली
हालीं मेरेन

पावस आयजूय घसघसता
जीव कुडकुट्टा
पांगरुणां पावनांत
गोजडेचे यादीन
हांव शेणटां
आज्येच्या उगडासांनी

manojkamat27net@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!