तरी पूण

– ग्वादालूप डायस 

पावसा तुज्या येण्यान
पुराय आंगण भिजलां
तायखिळ्यांचें सपन
शेता बांदार रूजलां
तरी अजून उरला सुको
एक कोणसो काळजाचो
जंय सुकून गेला रूख
ताचे- म्हजे यादिंचो

पावसा तुज्या येण्यान
न्हयांक आयला हुंवार
झर्या वझर्यांक जमना
तोलूंक तुजो भार
सांग केन्ना भिजयतलो
कोणसो म्हज्या काळजाचो
जिवाळ केन्ना जातलो रूख
ताचे-म्हजे यादींचो

पावसा तुज्या येण्यान
बेब्या गळ्यांत गितां
दोंपर भर उदकांत
चुडो मिरयतात शेतां
सांग केन्ना हाडटलो
हुंवार तूं मोगाचो
चीप्प भिजोवन सोडटलो
कोणसो म्हज्या काळजाचो

guadalupdias@yahoo.com

 

AKSHRA
error: Content is protected !!