देवळी

– आर.एस.भास्कर

वाटारांत आमच्या
ल्हानश्या देवळेंत
देवाक आंगार
भांगार ना
म्हणून
देवळेक कीर्ति ना

त्रिकाळ पूजेक
वाजप ना
उलोवंन बसपाक
मांटव ना
म्हणून देवळेक
कीर्ति ना
कार्तिकेंत पुनवेचे
जेवण ना
चैत्तांत दिग्विजयाची
जात्रा ना
म्हणून देवळेक
कीर्ति ना

काणीक उडोवंपाक
डब्बो ना
आंगवण चलोवंपाक
नेम ना
म्हणून देवळेक
कीर्ति ना

बुडून न्हावपाक
तळय ना
विसकळ ऩ्हिंदपाक
अगरसाळ ना
म्हणून देवळेक
कीर्ति ना

वाटारांत आमच्या
ल्हानश्या  देवळेंत
देव आमच्यो
उल्याक पावचो
देव आमच्यो
काकुळटायेचो
आनी देवळेक
जाय कीर्ति ॽ

To read the Hindi translation of this poem please visit :
http://www.akshra.org/विनम्र-मंदिर

bhaskarkochi@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!