निमणी कविता

– शरतचंद्र शेणै

काळोख दाटलेल्या मळबांतल्यान
झगझगत्या जोगला भाशेन
निमणी कविता सुचतना
कागताक हात लावंचों ना
लिखणी हातांत घेवंचों ना..

अर्द सपनांत जागेर येवन
दुशेर दोळे आड जावन
सपनदृश्यां दिसचे भाशेन
निमणी कविता सुचतना
ओंटां मेरेन पांवची ना
कोणाकूच सांगचों ना..

फांतोडेचे पोरसांतल्यान
धांवत्या खेळत्या वार्या भाशेन
देनपाराच्या मळबार उदेवन
पळयत आसतां विरून वत्या
रंगीन पावसा धोणवा भाशेन
सांजेचे तळयेंत तोंड नियाळीत
सुद्द विसरिल्ले सैमा भाशेन
निमणी कविता सुचतना
हात लावंक सोदचों ना
उतरां विणून काडचों ना..

अकस्मात गिमा दिसान
गळत्या थंड मोत्यां भाशेन
निमणी कविता सुचतना
भुजांतल्यान पांखां फुटून
पिसोळ्या भाशेन उबतलों !
हल्को जवन हल्को जावन
वार्या ल्हारार पेवंतलों !

रडत्या पोरा मुखामळार
दूकांतल्यान हळू हळूच
फुलून येत्या हाशा भाशेन
निमणी कविता सुचतना
भुल्लुसून वतलों !
गुल्ल जावन राबतलों !
पांखाक पांख लायत फिरून
हावूंच कविता जातलों !

saratchandrashenoi@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!