पाटलावदार

– वल्ली क्वाड्रस

एका दिसा;
एक वाळय
बुकाक विचारी;
’तुवें जाण्वाय पळेल्याय?’
बूक ना म्हणालो
आनी वाळयेची शिकारी जालो.

एक गुग्गूर
तांदळाच्या कणाक विचारी;
’तुवें भूक पळेल्याय?’
तांदूळ ना म्हणालो
आनी गुग्गुराचो घास जालो.

एक शिरलो
खडपी फात्राक विचारी;
’तुवें मौन पळेलांय?’
खडप ना म्हणालो
शिरलो ताचेर मुतोन गेलो.

एक काजुलो
सूर‍याक विचारी;
’तुवें उज्वाड पळेलाय?’
सूर‍यो ना म्हणालो
तितलेंच.

आतां सगळे
वाळय, गुग्गूर, शिरले आनी काजुले
सांगाता मेळ्ळे
आनी कविता बरवंक लागले
पाटलावदार ’व्हा व्हा’ म्हणालागले

valleyquadros@gmail.com

 

AKSHRA
error: Content is protected !!