म्हजी शाळा

   – सुरेश जयवंत नायक

भुरगेपणातले म्हज्या शाळेंतले दिस
याद खूsssब आयले म्हाका
गेल्लों खूब वर्सांनी गावांत म्हज्या
दिसली म्हजी ती शाळा म्हाका

जीर्ण अवस्थेत ती उबी आशिल्ली
म्हातारी जाल्ल्यान तशी जाल्ली
त्या शाळेंत शिकील्ल्या भुरग्यांची
शारांत वचून वस्ती जाल्ली

म्हातारपणातले दिस सारपी
त्या शाळेक, सगलेच विसरील्ले
नळे लोकांनी चोरुन व्हेल्ले
वणतीचे व्होडले,व्होडले कपचे गेल्ले

गणपती आनी सरस्वतीचे फोटो मात
खिळ्यांक उमकळील्ल्यान, साथ दिताले
शाळेक आशिल्यो दोनच कुडी
एक मास्तराची आनी दुसरी वर्गाची

लायनीन साकाचेर बसताले आमी
बिगर ते चौथी पर्यंत शिकले आमी
संडास नाशिल्ले,खेळआंगण नाशील्लें
आमकां ताचें पडुंकच नाशिल्लें

बाराखडी, अंकलिपी पाट जाल्ली
तोंडगणीत,कविता जीबेर आसताली
एकलोच मास्तर सगले विषय शिकयतालो
तोच सगल्यांचो गुरु आशिल्लो

मास्तराक सगले थर्त भिताले
वाटेर दिसल्यार, लिपून रावताले
आवय बापायची कागाळ नासताली
मास्तराची सगल्यांचेर नजर आसताली

चौथी आमची त्यावेळावयली
आयच्या धावेची सर ताची
ह्याच शाळेतल्यान घडलों हांव
पळौन तीची हालत रडलों हांव

शारांत येवन गांवच्या लोकांक भेटलों
सार्वजनीक होल थंय बांदपाचो प्रस्ताध दरवरलो
म्हणतां म्हणतां फंड एकठ्यांय जालो
सरकाराचोय थोडो आधार घेतलो.

गांवांतल्या त्या शाळेचो म्हज्या
पुनरजन्म बाबा जाला आतां
” सरस्वती विध्यालय ” हें नाव सोडून
” सरस्वती सभाग्रह” जालां आतां

अजरामर उरुं हो पुनर्जन्म तीचो
मनांतल्यान उगतायतां विचार म्हजो
ओंठार उरतलें तीचें सदांच नांव
तीकाच लागून आयज घडलां हांव

majcards@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!