वास्तुशास्त्र

– मनोज नरेंद्र कामत

वास्तुशास्त्र जाय रे पुता
घरांत नितळ वारें खेळपाक
उजवाड भितर येवन बरो
उमेद जिणेंत रे फुलपाक

वास्तू शास्त्र जाय रे पुता
उदेंतेक करून घरा दार
तकलीय आसची न्हिदतना सारकी
बरी उर्जा पातळची मनार

हें कितें केलां पुता तुवें
सालांत आसचें देवालय !
पूण तुगेर मात भितर सरतांच
सुरवातीकूच शौचालय !

बसपाकुडीची केली रानची कूड
न्हिदपा कुडीचो केला कोंबडे घूड
शिकयलो तुका इतलो कित्याक ?
चलपाकलेगीत घरांत मेळना धड

बुद्धी तुवें विकल्या कोणाक !
पिसायला तुका ताणें
पयशे घेवन तुजेकडल्यान
विकती पिडा दिल्या हांणे

समजायला तुका ल्हानपणान
मनशां जोडीत रावूंक जाय
गरीब, उपाशीं मनीस दिसल्यार
पोटाक ताच्या घालूंक जाय

लोभी मनशान जावचें कित्याक ?
वास्तूंत समादानान रावूंक जाय
पिशेपणां करचे आदीं
तकली मातशी चलोवंक जाय !

पयसो आयल्यार मनीस जायना पुता
हांसत – खेळत जियेवंचें
शेजाऱ्यांक दिवन बरें उतर
घराब्यावांगडा एकवटान रावचें

manojkamat27net@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!