हात अर्दो वयर करून

– लीलेश वा. कुडाळकार

हात अर्दो वयर करून
आशिर्वाद आमकां दिता तो
आई बाबान आमकां अशें
ल्हान आसतना सांगिल्लें

मूर्त ती पळयतना आयज
प्रस्न मनांत येता एक
आशिर्वाद आमकां दिता खंय
पयस रावंक खुणायता तो

हेच खातीर आमकां आयज
देवळांत भितर सरतना
पाटी वाचूंक मेळटा भायर
गाभाऱ्यांत भितर प्रवेश ना

हात लायल्यार भश्टता तो
भितर सरल्यार कोपता तो
पापाचें निवारण करपाक
पयाशांची रास मागता तो

नदर ही बदलूंक जाय
मूर्त ही बदलूंक जाय
अर्दो हात सकयल काडून
दोनूय हात पसरूंक जाय

shani.sidh@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!