அதிகாரம்

ஹிந்தியில்:  வாஜ்பாய்

தமிழில்: மாலன்

வெள்ளந்திக் குழந்தைகள்;
முதிர்ந்த மாதர்;
இளைஞர்;
ஆட்சி பெறுவதற்கான
படிகளா
இவர்களின் பிணங்கள்?

இந்தப் படிகளில் ஏறி
அரியணையில் அமர்வோரிடம்
எனக்கொரு கேள்வி:
இறந்த இவர்களோடு-
-அவர்களது சமயம்  வேறாகவே இருக்கட்டும்-
உங்களுக்கு சம்பந்தம்
ஏதுமில்லையா?
அவர்கள் இந்த மண்ணில்
பிறக்கவில்லையா?

‘பூமித் தாயின் புதல்வர்கள் நாம்’
வெறுமனே உரைப்பதற்கு மட்டுமா
இந்த வேத வாசகம்?
பின்பற்றுவதற்கில்லையா?

உயிரோடு எரிக்கப்பட்ட குழந்தைகள்
வன்புணரப்பட்ட பெண்கள்
சாம்பலான வீடுகள்
இவை நாகரீத்தின் மீது
நடத்தப்ப்பட்ட தாக்குதல்
நாட்டுப்பற்றின்
பதக்கங்கள் அல்ல
அவை
மிருகத்தனத்தின் கொள்கை அறிக்கை
அறத்தின் சீரழிவு
இவர்களின் தாய் மலடியாகவே இருந்திருக்கலாம்
இந்த மகன்களைப் பெற்றதற்கு.
அப்பாவிகளின் ரத்தக்கறை படிந்த
அரியாசனம்
சுடுகாட்டுப் புழுதியினும் இழிந்தது

AKSHRA
error: Content is protected !!