நகரத்துக் காளை

தெலுங்கில் :ஸ்ரீ ஸ்ரீ

ஆங்கிலம்வழித் தமிழில்: மாலன்

ஸ்ரீ ஸ்ரீ

புராண, இதிகாச, தொன்மங்கள் தெலுங்குக் கவிதையில் மண்டிக் கிடந்த போது சமகாலப் பிரச்சினைகள் குறித்து தெலுங்கில் கவிதைகள் எழுதி, அதை முன்னெடுத்துச் சென்றவர் ஸ்ரீஸ்ரீ என்றறியப்படும் ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீநிவாசராவ். தெலுங்கு மரபுக் கவிதைகளில் காணப்படாத சந்தங்களைத் தன் கவிதைகளில் பயன்படுத்தியவர். எதிர் கவிதைகளின் முன்னோடி. அவரது கவிதைகள் குரலற்றவர்களின் குரல்

 

 

நகரின் முக்கிய வீதியில்

அரைக் கண்ணை மூடி

அசை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது

நிதானமாக அந்தக் காளை

கடந்த பிறவியின் நினைவுகளோ?

சாலைக்கே சொந்தக்காரர் போல்

தாவிக் குதித்தாடும் நாகரீகத்தை

கேலி செய்யும் பொறுப்பைக்

காலத்தின் கையில் கொடுத்து விட்டு

நகரின் நடுவே

நகராமல்,அசையாமல்

அரசன் போல் நிற்கிறது காளை

அதை நகரச் சொல்லிக் கேட்க

யாருக்குத் துணிவுண்டு

ஓரக் கண்ணால் உருட்டிச்

சுற்றும் முற்றும்

பார்ப்பதைப் பாருங்கள்

ஏய்! ஏய்! கார்க்காரா

என்ன அவசரம் உனக்கு?

சைக்கிள் தம்பி! பார்த்துப் போ!

அது சற்றும் அசையாது

எந்திரங்களின் எதிரி

மரக்கறியின், அஹிம்சையின் போதகர்

மது எதிர்ப்பு வல்லுநர்

நகரின் மையச் சாலை நடுவே

பொதுமக்களின் பாதையை மறித்துக் கொண்டு

இதைப் போல எத்தனை காலம்தான் நிற்கும் காளை?

 

காளைக்குத்தான் அறிவில்லை என்றால்

மனிதருக்கு இருக்கக் கூடாதா?

இந்தக் கவிதையின் தெலுங்கு மூலத்தை வாசிக்க:

 

இந்தக் கவிதையின் ஆங்கில மூலத்தை வாசிக்க:

http://www.akshra.org/bull-in-the-city/

AKSHRA
error: Content is protected !!