நனையத்  தோன்றுகிறவர்கள்

கார்த்திகா ராஜ்குமார்

“மழையே மழையே…. போ… போ

மற்றொரு நாள் திரும்ப வா ”

 

பால வயதிலேயே பாட வைத்து

மழையை மழலையினரிடமிருந்து மனதளவில்

விலக்கப் பார்த்து பெரியவர் முயன்றாலும்

பிள்ளைகளுக்கும் மழைக்குமான

உறவுகள்

ரகசியமாய் துளிர்த்துக் கொண்டே  இருக்கிறது

 

பெரியவர்கள் அறியாவண்ணம்

மழையிலும்  மழை நாட்களிலும்

விளையாட பட்டியலுண்டு பிள்ளைகளிடம்.

 

“மா மழை போற்றுதும்…  மா மழை போற்றுதும் ”

என்பாரும் புத்தகங்களோடு சரி .

“நீரின் றமையா துலகெனின் யார்  யார்க்கும்

வானின் றமையாதொழுக்கு..”

தாடிக் காரரின் தங்க வார்த்தைகள்

தேர்வுக்கு பிள்ளைகள்

மனனம் செய்வதற்கு மட்டும்.

 

ஐயன்மீர்

என்றாவது நீங்கள்

மழை சுபிட்சத்தின் அடையாளம்

மழைச்  சாரல்கள் தரும் பெரும் சுகம்

மழை சூழலை மாற்றும் மந்திரம்

மழை புது உருவினை எவருக்கும்

…………தருமொரு அற்புதம்.

மழை நனவாகும் கனவுகளின் இனிய அனுபவம் ‘

மழை புரிந்திருக்கும் தாவரங்களை

குளிர்விக்கிற ரகசியம் .

மழை கவிதைகளுக்கான ஜன்னலை

காற்றோடு திறக்கும்

மழை மனதில் மீட்டும்

பிரிய நினைவுகளின் பழம் இசையை ”

என்றெல்லாம் பிள்ளைகளிடம்

சொன்னதுண்டா ?

 

மழையைத் தொட ஓடும்

அவர்களிடம்

அப்படிச் செய்யாமல் இருக்க

கதைகள் சொல்லி, காரணங்கள் அடுக்கி, பயம் காட்டி

கடவுளின் மொழியை புரிய விடாமல்

அழிச்சாட்டியம் செய்கிறீர்.

AKSHRA
error: Content is protected !!